Tuesday, February 1, 2011

Pengurusan Stok Dan Inventori

Penyediaan buku stok dan penyimpanan peralatan di kebanyakan makmal komputer sekolah tidak lengkap dan ini menimbulkan pelbagai masalah. Dalam hubungan ini penyelenggaraan stok amat perlu bagi menyelaras, menyemak, mengesan dan mengemaskini untuk memudahkan pentadbiran makmal komputer.

Buku Stok

Buku Stok makmal komputer disediakan dalam tiga jenis.

Stok Bekalan Pejabat
- untuk merekodkan peralatan dan bahan yang luak serta nilai harganya adalah rendah.
Stok Inventori
- untuk merekodkan barang tidak luak yang harganya kurang RM500.00
Stok Harta Modal
- untuk merekodkan barang-barang tidak luak yang berharga RM500.00 dan ke atas.

Penyemakan Buku Stok hendaklah dilakukan sekurang-kurangnya sekali setahun. Panduan Perbendaharaan (tatacara pengurusan stor) dan Pekeliling Perbendaharaan Bil.2 Tahun 1992 hendaklah dirujuk dan dipatuhi. Penggunaan komputer dalam pengurusan stok adalah digalakkan.

Muat Turun Modul ICTL

Year 2
    Introduction     Module A     Module B     Module C
    Module D     Module E     Module F     Module G
    Module H     Module I     Module J     Assessment
Year 3
    Introduction     Module A     Module B     Module C
    Module D     Module E     Module F     Module G
    Module H     Glossary     Assessment
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Grants For Single Moms